Het gemoderniseerde Belgische erfrecht is een feit. Helemaal nieuw is de mogelijkheid tot het sluiten van een erfovereenkomst over een nog niet opengevallen nalatenschap.

De Wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 september 2017. Door deze wet wordt het erfrecht fundamenteel onder handen genomen.

De nieuwe regeling steunt voornamelijk op 4 kernthema’s:
– onderhoudsvordering voor behoeftige ouders;
– aanpassing van de reserveregeling;
– inkorting en inbreng in waarde (bij schenkingen); en
– erfovereenkomsten.

In deze bijdrage gaat Aternio meer specifiek in op de mogelijkheid om een erfovereenkomst af te sluiten. Onder het “oude” erfrecht was het absoluut verboden om enige overeenkomst te sluiten over nog niet opengevallen nalatenschappen. Onder het nieuwe erfrecht zijn bepaalde afspraken toegelaten, alle anderen zijn en blijven nietig.

Bron/Lees het volledige artikel: Aternio

Gerelateerde opleiding

Dit najaar zal Mr. Nathalie Labeeuw, advocaat-vennoot bij Cazimir de krachtlijnen van deze hervorming uitvoerig bespreken in de studienamiddag "De Wet van 31 juli 2017 tot hervorming van het erfrecht" .

  • 28/09/2017 Holiday Inn Gent Expo
  • 03/10/2017 Faculty Club Leuven
  • 17/10/2017 De Jachthoorn Kontich