Binnen de Vlaamse regering is men het eens om - m.b.t. erfbelasting - het hoge tarief (65%) dat momenteel gehanteerd wordt op erfenissen van vrienden of verre familie, te verlagen.

De voorstellen van N-VA:

  • Volledige vrijstelling van erfbelasting
    - op korte termijn - voor kinderen (tot 21 jaar)
    - op lange termijn - voor de langstlevende echtgenoot
  • Afschaffing ongelijkheid tussen partners met een gezinswoning en partners zonder een gezinswoning
  • Rechtvaardigere erfbelastingen voor alleenstaanden

Volledig artikel en bron: LegalNews.be