De Raad van State heeft op 12 juni 2018 het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst met betrekking tot de gesplitste aankoop en gesplitste inschrijving (SPO 15004) vernietigd.

Met dit arrest beslecht de Raad van State de discussie of een gesplitste aankoop of inschrijving met voorafgaande schenking die NIET onderworpen is aan registratie in België, moet beschouwd worden als een fictief legaat.

Dit arrest heeft als onmiddellijk gevolg dat de Vlaamse Belastingdienst bij toekomstig te behandelen dossiers het vernietigde standpunt niet langer zal toepassen. 

Lees hier de tekst van het arrest (RvS 12 juni 2018 - nr. 241.761)

Bron: Vlabel

 

Gerelateerde opleidingen

Tijdens onze Estate Planningsdagen - die wij dit jaar organiseren begin juli - kan u kiezen uit 4 opleidingen die de recente evoluties in het vermogensbeheer belichten.