Sinds 9 januari 2017 – inwerkingtredingsdatum van het decreet van 23 december 2016 – bepaalt de VCF uitdrukkelijk dat een verzekeringsgift, zelfs wanneer de schenker nog minstens drie jaar na de verzekeringsgift in leven is gebleven en zelfs wanneer de schenking eerder al onderworpen is geweest aan schenkbelasting, later toch onderhevig is aan erfbelasting. De belastbare waarde waarop de schenkbelasting werd geheven mag in dit laatste geval wel in mindering gebracht worden van de ontvangen levensverzekeringsprestatie waarop erfbelasting verschuldigd is.

Het Grondwettelijk Hof vindt deze verschillende behandeling voor verzekeringsgiften voldoende verantwoord. De specifieke aard van een beleggingsproduct brengt namelijk met zich mee dat het voorwerp van de schenking ook na de schenking nog een voordeel blijft opbrengen dat de afkoopwaarde overstijgt, zelfs zonder dat de begunstigde van de schenking als verzekeringsnemer zelf enige prestaties levert.

Volledig artikel en bron: Delboo advocaten - Nieuwsbrief mei 2019

Gerelateerde opleidingen

Vermogensplanning anno 2019: ontdek onze zomerprogramma's:

- Zomerse Wetsdagen: 1 juli 2019 in Gent met Mr. Anne Maelfait en Mr. Nathalie Labeeuw

- Estate Planningsdagen 2019: een webinar day (met 3 webinars) op 21.08.2019 en een studiedag met 2 seminaries op 28.08.2019