Digitale meters zijn een nieuwe generatie verbruiksmeters voor aardgas en elektriciteit. Naast het verbruik meten, kunnen ze ook informatie versturen en ontvangen. Op die manier krijgt een klant meer en beter inzicht in zijn energieverbruik.

De Vlaamse Regering heeft voor de uitrol van deze digitale meters al een conceptnota goedgekeurd en met een ontwerpdecreet de juridische basis voorzien.

Om te bepalen aan welke voorwaarden de digitale meters moeten voldoen, wijzigt ze nu, na advies van de Raad van State, definitief het Energiebesluit.  

Bron: Persbericht Vlaamse regering - 23 februari 2018

Gerelateerde opleiding

Op 22.03.2018 gaat de studienamiddag rond 'Energierecht' door in Groot-Bijgaarden.

Mr. Bram Delvaux (Eubelius) zal dan o.a. de recente ontwikkelingen in het Europese en Vlaamse energierecht bespreken. Ook de invoering van deze digitale meters zal dan aan bod komen.