Vanaf 1 mei 2018 treden de bepalingen van het nieuwe insolventierecht in voege en moet elke faillissementsaangifte elektronisch gebeuren in het “Centraal Register Solvabiliteit”, afgekort Regsol.

De vorm van de aangifte moet nog bij KB worden vastgelegd. Het is de uitdrukkelijke bedoeling van de Wetgever om faillissementsprocedures zo volledig mogelijk elektronisch te laten verlopen.

In deze bijdrage alvast een antwoord op de vragen:

  • Welke stukken dient de schuldenaar bij zijn aangifte van zijn faillissement te voegen?
  • Wanneer moet u de boeken neerleggen?

Volledig artikel en bron: Pauwels advocaten