De juridische structurering van vastgoedprojecten verloopt vandaag nog steeds langs de krijtlijnen zoals in 1804 uiteengezet door de Napoleontische wetgever in het Burgerlijk Wetboek, aangevuld met bijzondere wetten (waarvan best gekend de wetten van 10 januari 1824 over het recht van opstal en het recht van erfpacht, resp. “Opstalwet” en “Erfpachtwet”).

Thans – bijna 200 jaar later – is een nieuw Burgerlijk Wetboek in opmaak.

In deze uitgebreide bijdrage:

  • Krachtlijnen van de hervorming van het goederenrecht
  • Wat de vastgoedpraktizijn moet weten
  • Projecten met een publieke vastgoedcomponent
  • Overgangsregime met mogelijkheid tot onmiddellijke toepassing

Volledig artikel en bron: Stibbe

Gerelateerde opleidingen

Het nieuwe goederenrecht - op 31.01.2020 goedgekeurd door de Kamer - wordt tijdens de studiedag Nieuw Goederenrecht in 4 sessies uitvoerig toegelicht.