In het Belgisch Staatsblad van 2 juli 2018 verscheen de wet van 18 juni 2018 die, naast tal van andere bepalingen, een titel 9 bevat, luidende “Diverse wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing.”.

Concreet gaat het hier over een aanpassing van de wet van 21 februari 2005 waarbij destijds in het Gerechtelijk Wetboek de artikelen inzake bemiddeling werden ingevoerd.

In deze wet:

- De organisatie van de collaboratieve onderhandeling

- Creatie van een nieuwe groep in de advocatuur : de collaboratieve advocaten.

- Opheffing van het onderscheid tussen bemiddeling in burgerlijke en handelszaken en bemiddeling in familiezaken wordt opgeheven.

- Tal van maatregelen om de alternatieve geschillenbeslechting te promoten.

Volledig artikel en bron: Portelio

zie ook: Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, BS 2 juli 2018 

Gerelateerde opleidingen

Meester Willem Meuwissen geeft een praktijkgerichte analyse over de nieuwe bemiddelingswet op 14 september 2018 tijdens de studienamiddag 'De nieuwe bemiddelingswet'.