Sinds de inwerkingtreding van de Pandwet op 1 januari 2018 wordt aan het eigendomsvoorbehoud een betere bescherming verleend.

Volledig artikel en bron: Belaxa

Gerelateerde opleidingen

Op 25 september 2018 spreekt Mr. Jochen Schraeyen op de studienamiddag ‘Contracten: welke clausules zijn wellicht toe aan een update?' - Een praktijkgerichte analyse in het licht van een aantal (nakende)  nieuwe wetswijzigingen in het ondernemingsrecht’. Ook de impact van deze nieuwe Pandwet komt dan aan bod.