Het onteigeningsbesluit regelt niet alleen de datum van inwerkingtreding van de Vlaamse onteigeningsregels.

Het preciseert ook

  • wat er moet gebeuren tijdens de nieuwe onderhandelingsfase,
  • hoe het openbaar onderzoek over het voorlopige onteigeningsbesluit moet verlopen, en
  • welke documenten moeten worden voorgelegd wanneer de onteigenende instantie een machtiging nodig heeft om tot onteigening te kunnen overgaan.

Bron: Legal World

Gerelateerde opleiding

Op 30.01.2018 geeft Mr. Michiel Deweirdt tijdens het webinar 'Het Vlaams onteigeningsdecreet' uitleg over de nieuwe uitvoeringsmodaliteiten en procedures.