De regering werkt aan een ontwerpbesluit dat een aantal correcties aanbrengt aan de overheidsopdrachtenwet die vorig jaar in werking trad.

Naast diverse aanpassingen in het KB Uitvoering van 14 januari 2013 en het KB Plaatsing, wordt in de rechtsbeschermingswet de drempel van 85.000 euro, voorzien in artikel 29, opgetrokken naar 144.000 euro.

Volledig artikel en bron: Bureau Geerts

Gerelateerde opleiding

Op 08.03.2018 organiseren we de jaarlijkse themadag "Overheidsopdrachten anno 2018".

Tijdens deze themadag worden, na een plenaire sessie over een aantal specifieke recente ontwikkelingen, zes opleidingen gegeven door ervaren praktijkjuristen, waarbij ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien.

Deze themadag gaat door in Sint-Niklaas.