De “Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het Ondernemingsrecht” staat in het Belgisch Staatsblad - en vormt daarmee een eerste belangrijke stap in de hervorming van het vennootschapsrecht.

De wijzigingen worden (minstens voorlopig) aangebracht in het bestaande Wetboek van Vennootschappen. De meeste bepalingen van de wet treden (in principe) in werking op 1 november 2018.

Prof. dr. Philippe Ernst (Ernst Advocaten) somt de belangrijke vernieuwingen op.

Volledig artikel en bron: LegalNews.be

 

Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht, BS 27 april 2018, bl. 36878.

Gerelateerde opleidingen

Tijdens onze Zomerse Wetsdagen - die doorgaan van maandag 02.07.2018  tot vrijdag 06.07.2018, zal het nieuwe vennootschapsrecht uitgebreid aan bod komen.

O.a. prof. dr. Philippe Ernst zal er dan volgende seminaries geven: "Nieuw vennootschapsrecht: Ontbinding – Vereffening – Fusie – Splitsing" en "De NV in het nieuwe vennootschapsrecht".

De hervormingen in het ondernemingsrecht zullen o.m. een impact hebben op de burgerlijke maatschap. Tijdens de studienamiddag 'Burgerlijke maatschap' komen deze uiteraard ook aan bod.