De wet van 20 september 2018 tot harmonisatie van de begrippen elektronische handtekening en duurzame gegevensdrager en tot opheffing van de belemmeringen voor het sluiten van overeenkomsten langs elektronische weg, trad op 20 oktober 2018 in werking.

Deze wet staat toe dat een verkoop van vastgoed elektronisch kan worden afgesloten, inclusief via e-mail.

We merken op dat de verkoop van een vastgoed per e-mail enkel geldig is als die e-mail vergezeld gaat van een elektronische handtekening.

Volledig artikel en bron: Legal World

Gerelateerde opleidingen

Tijdens onze studiedag 'Koop-verkoop van onroerend goed' zal mr. Bart Van Baeveghem de voornaamste actua en rechtspraak toelichten.