Onder de aankomende GPDR-bepalingen kunnen bedrijven verplicht worden om een zgn. "Data Protection Officer" of DPO aan te stellen.  Dat kan een eigen werknemer zijn, die daarvoor (eventueel) de vereiste opleiding moet volgen.

In dit artikel wordt aangeraden in dat geval een scholingsbeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Op die manier kunnen werkgevers het risico ondervangen wanneer hun recent opgeleide DPO besluit andere horizonten op te zoeken ...

Volledig artikel en bron: PAQT Advocaten

Gerelateerde opleiding

Op 20.04.2018 worden tijdens de webinar "GDPR - Frequently asked questions" een aantal vragen rond de praktische implemenatie van de nieuwe verordening behandeld.