De federale wetgever heeft de huidige antiwitwaswet van 11 januari 1993 vervangen door de “wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten”.

Deze nieuwe antiwitwaswet treedt in werking op 16 oktober 2017.
Ze stemt de bestaande wetgeving over de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme af op de belangrijkste ontwikkelingen op Europees en internationaal niveau.
Daartoe zet ze de ‘ vierde antiwitwasrichtlijn ’ (richtlijn (EU) 2015/849) om in Belgisch recht. Deze richtlijn integreerde de 40 aanbevelingen van de Financiële Actiegroep (FAG) op het vlak van witwassen van geld en de financiering van terrorisme van 2012 op Europees niveau.

Volledig artikel en bron: Waeterinckx advocaten

Zie ook: Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, BS 6 oktober 2017

 

Gerelateerde opleiding

Op 01.12.2017 kan u in Sint-Niklaas terecht voor onze studiedag 'Ondernemingsstrafrecht'.