De positie van de langstlevende echtgeno(o)t(e) in het groter geheel van familiale verhoudingen speelt een sleutelrol bij de hervorming van het erfrecht en de nakende hervorming van het huwelijksvermogensrecht.

Het wetsvoorstel houdende de hervorming van het huwelijksvermogensrecht (thans nog hangend voor de kamer) beoogt het wettelijk erfrecht van de langstlevende echtgenoot enerzijds huwelijksvermogensrechtelijk neutraal te maken en anderzijds te verruimen.

Bron: Cazimir

Gerelateerde opleidingen

Tijdens onze Zomerse wetsdagen wordt het nieuwe huwelijksvermogensrecht uitgebreid besproken door Mr. Ann Maelfait. U kan deze studienamiddag bijwonen op 05.07.2018 in Antwerpen.

Tijdens onze Estate Planningsdagen - die wij dit jaar organiseren begin juli - kan u kiezen uit 4 opleidingen die de recente evoluties in het vermogensbeheer belichten.