De Belgische toezichthoudende autoriteit – de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) liet weten dat er een exponentiële toename was van het aantal dossiers in 2018. De informatieaanvragen verdubbelden bijna en de meldingen van datalekken steeg van 13 tijdens het volledige jaar 2017 naar 317 sinds mei 2018, wellicht omdat voorheen de meldplicht enkel voor de telecomsector gold, terwijl die nu is uitgebreid naar alle sectoren. 

Volledig artikel en bron: Timelex

 

Gerelateerde opleidingen

Op 30.08.2019 is er een webinar 'GDPR. Capita Selecta' waarin Mr. Anouk Focquet actuele stand van zaken zal geven en enkele best practices.

Deze webinar maakt deel uit van onze Webinar Days.