De (Franstalige kamer van de) Raad van State oordeelde dat de oproep tot het sluiten van een huurovereenkomst tóch geherkwalificeerd moest worden tot een overheidsopdracht voor werken.

Deze rechtspraak sluit aan bij hetgeen het Europees Hof van Justitie reeds eerder oordeelde in o.m. het arrest Impresa Pizzarotti (H.v.J. 10 juli 2014, C-213/13), waarnaar ook expliciet verwezen door de Raad van State.

Het lijkt niet meer dan logisch dat er sprake is van een overheidsopdracht wanneer een aanbestedende overheid wenst te kunnen beschikken over een nog op te richten gebouw én wanneer zij daarbij ook bepaalde dwingende voorwaarden stelt zodat het toekomstige gebouw aan haar behoeften en wensen zal voldoen.  Het volstaat niet om deze overeenkomst te bestempelen als een huurovereenkomst om aan de toepassing van het overheidsopdrachtenrecht te ontsnappen.

Volledig artikel en bron: GD&A advocaten

Gerelateerde opleidingen

Op 26.04.2019 organiseren wij onze jaarlijkse studiedag "Actualia Overheidsopdrachten" met daarin een uitgebreid rechtspraakoverzicht en een stand van zaken n.a.v. de vele wijzigingen.