De versoepeling van de regels rond mede-eigendom zullen er mede voor zorgen dat er sneller en efficienter kan gerenoveerd worden.

Dat volgt o.m. uit het recent neergelegde wetsontwerp dat de mede-eigendom hervormt.

Zo zal voortaan een tweederdemeerderheid volstaan voor:
- het opstarten van werken
- het uitvoeren van wettelijk verplichte werken (isolatie - brandveiligheid)
en een viervijfde meerderheid voor:
- een afbraak/heropbouw

Andere nieuwigheden:
- een voorlopig bewindvoerder aanstellen wanneer investeringen geblokkeerd worden
- aanleg reservefonds

Volledig artikel en bron: Persberichten Koen Geens

 

Gerelateerde opleiding

Op 20.04.2018 gaat onze jaarlijkse themadag 'Vastgoed' door waarin we actuele thema's uit het vastgoed- en stedenbouwrecht voor u samenbrengen in 8 sessies : Vastgoed anno 2018