In zijn conclusie van 23 januari 2019 heeft advocaat-generaal Szpunar een duidelijk standpunt ingenomen:

In de mate waarin de overnemer het recht heeft om te kiezen welke werknemers hij wil overnemen, is de WCO 3 (*) strijdig met de Europese richtlijn die de rechten van de werknemers bij de overgang van ondernemingen regelt.

Volgens de advocaat-generaal beantwoordt de WCO 3 aan geen enkele van de voorwaarden die het Hof van Justitie in het arrest Smallsteps heeft vooropgesteld.

(*) WCO 3: De overdracht onder gerechtelijk gezag komt er kort gesteld op neer dat de rechtbank een gerechtsmandataris aanstelt die op zoek gaat naar een overnemer voor de onderneming in moeilijkheden of voor delen ervan. De WCO 3 biedt de overnemer hierbij het belangrijke voordeel dat hij niet al het personeel van (de overgenomen delen van) de onderneming moet overnemen terwijl hij daartoe – op grond van CAO nr. 32 bis – wel verplicht zou zijn bij een overdracht die niet kadert in een WCO 3.

Volledig artikel en bron: Eubelius