De richtlijn moet uiterlijk tegen 9 juni 2018 zijn omgezet in Belgisch recht.

Het wetsvoorontwerp zorgt voor een strakker wettelijk kader ter bescherming van bedrijfsgeheimen en knowhow: naast de twee mogelijkheden die de richtlijn biedt om op te treden tegen inbreuken op uw bedrijfsgeheimen (nl. de staking van en het verbod op het gebruik of de openbaarmaking van het bedrijfsgeheim), zullen de rechtbanken ook maatregelen kunnen bevelen in geval van het toekomstige of nakende verkrijgen van een bedrijfsgeheim.

De omzetting van de richtlijn naar het Belgisch recht zal wijzingen aanbrengen aan het Gerechtelijk Wetboek, het Wetboek Economisch Recht en de Arbeidsovereenkomstenwet.

Volledig artikel en bron: Peeters Euregio Law