Nieuw vanaf 1 september 2018: zijn de echtgenoten het over alle punten eens dan kunnen zij via een volledige schriftelijke procedure hun echtscheiding verkrijgen.

Dit kan door een verzoekschrift in te dienen bij de familierechtbank van de woonplaats van één van beide partners of van de laatste echtelijke verblijfplaats. 

Volledig artikel en bron: Desdalex

Gerelateerde opleidingen

N.a.v. het recent in het Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR) gepubliceerde overzicht van rechtspraak familierecht, organiseren wij een webinarreeks waarin de auteurs hun onderdeel nader komen toelichten.

Tijdens de webinar 'Echtscheiding' geeft mr. Steven Brouwers een overzicht van de voornaamste wijzigingen in wetgeving en belangrijke rechtspraak.