In de ‘Wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse bepalingen ter zake’ worden een aantal wijzigingen aangebracht die betrekking hebben op de situatie van echtscheiding:

  1. Schenkingen vervallen niet automatisch
  2. Heling, sanctie en berouw: mogelijkheid tot berouw expliciet voorzien 
  3. Preferentiële toewijzing gezinswoning, huisraad en beroepsgoederen
  4. Billijkheidscorrectie op vraag van de benadeelde echtgenoot

Volledig artikel en bron: LegalNews.be

Gerelateerde opleidingen

Tijdens onze Webinar Days komt u meer te weten over de impact van het nieuwe huwelijksvermogensrecht op de positie van nieuw samengestelde gezinnen:

Nieuw samengestelde gezinnen onder de hervorming van het huwelijksvermogensrecht en erfrecht.