In de versie van de vennootschappenwet die op 14 november 2018 in eerste lezing is goedgekeurd, bepaalt het wetsontwerp dat een gekwalificeerde meerderheid van 75% vereist is om dubbel stemrecht in de statuten van een beursgenoteerde vennootschap op te nemen (zoals dit ook het geval is bij andere vennootschappen), de basisregel voor alle andere wijzigingen van de statuten.

Bovendien is de overgangsbepaling waarbij de drempel wordt verlaagd tot een gewone meerderheid uit het ontwerp geschrapt.

Deminor had kritiek geuit op de aanvankelijke bepalingen in het wetsontwerp - en het lijkt er op dat deze kritiek ter harte werd genomen.

Volledig artikel en bron: Deminor