Vanaf aanslagjaar 2019 kunnen belastingplichtigen meer dan 625 euro betalingen doen voor het pensioensparen - en opteren voor een verhoogd bedrag, tot max. 800 euro, maar dan zal de belastingvermindering niet meer worden verleend tegen het tarief van 30 %, maar tegen het lagere tarief van 25 %.

In een recente circulaire worden de mogelijkheden verder toegelicht.

Bron: Circulaire 2018/C/72 van 11 juni 2018 over het duaal pensioensparen - te raadplegen via Fisconet plus

Gerelateerde opleidingen

Dhr. Paul Van Eesbeeck licht één en ander verder toe tijdens zijn seminarie "Aanvullende pensioenen" dat doorgaat op 20.06.2018 in Gent.