Het recent in de Kamer ingediende wetsvoorstel voorziet in bijkomende uitzonderingen op het algemeen verbod op terbeschikkingstelling van personeel. De eerste uitzondering is omwille van het motief “passend werk” en de tweede uitzondering is omwille van het motief “persoonlijke ontwikkeling”.

Volledig artikel en bron: Reliance advocaten - Blog

Lees hier de tekst van het wetsvoorstel.

Gerelateerde opleidingen

Tijdens de themadag 'Ondernemingscontracten' neemt mr. Dieter Dejonghe (Claeys & Engels) het thema 'In- en outsourcing - arbeidsrechtelijke gevaren' voor zijn rekening. Hij gaat dan o.m. verder in op de aspecten van terbeschikkingstelling.

Deze themadag gaat door op 01.06.2018 in Gent.