Domeinnaamkaping is het wederrechtelijk registreren van een domeinnaam (bv. met de enkele bedoeling deze - duur-  te kunnen doorverkopen aan de merkhouder).

Via een procedure "zoals in kortgeding" voor de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel of de Rechtbank van Eerste Aanleg kan domeinnaamkaping aangevochten worden.

Volledig artikel en bron: Pauwels advocaten