Via computer en smartphone zijn we voortdurend met het werk verbonden. Ook tijdens onze privétijd. Goede afspraken over bereikbaarheid en niet-bereikbaarheid van de werknemers, kunnen echter veel stress voorkomen. Vandaar dat de federale overheid overleg over deconnectie en het gebruik van digitale communicatiemiddelen, op de agenda zet van het comité voor preventie en bescherming op het werk (comité PBW).

In alle ondernemingen die onder de cao-wet vallen, moet de werkgever vanaf nu – op regelmatige tijdstippen – overleg organiseren in het comité PBW over deconnectie van het werk en gebruik van digitale communicatiemiddelen.

Volledig artikel en bron: Altius

Zie ook: Wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, BS 30 maart 2018 (art. 15-17 : Overleg over deconnectie en gebruik van digitale communicatiemiddelen)