In uitvoering van de nieuwe wet op de detachering van werknemers wordt het KB van 20 maart 2007 over Limosa (voorafgaande melding bij detachering) aangepast. Door categorieën van gegevens in de detacheringsaangifte voor gedetacheerde werknemers in te voegen, draagt het wijzigings-KB bij tot de omzetting van de richtlijn 2014/67. 

Concreet: Buitenlandse werkgevers die werknemers naar België detacheren, moeten vanaf 1 oktober 2017 in de LIMOSA-melding een verbindingspersoon (natuurlijk persoon) aanduiden om het contact met de Belgische inspectiediensten te  verzekeren. 

Volledig artikel en bron: Claeys & Engels

Koninklijk besluit van 14 september 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006, BS 20 september 2017.

Gerelateerde opleiding

Meer weten over deze nieuwe bijkomende formaliteiten inzake detachering naar België of terbeschikkingstelling in België in het algemeen? Tijdens het seminarie 'Terbeschikkingstelling binnen de Belgische landsgrenzen' nemen we deze materie van uit de rechtspraktijk verder onder de loep.