Europese Commissie en Europees Parlement bereiken op 1 maart 2018 een ontwerpakkoord over gedetacheerde werknemers. 

Met dit akkoord wordt alweer een stap gezet in de richting om het basisprincipe “gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats” te implementeren in het nationaal recht.

Dit akkoord moet nog wel de zegen krijgen van zowel de 28 lidstaten als het Europees Parlement.

Volledig artikel en bron: Peeters Euregio Law

Gerelateerde opleiding

Op 19.04.2018 vindt de studienamiddag 'Tewerkstelling in de bouwsector' plaats, waarin o.m. detachering en werken met onderaannemers verder aan bod komt.

Op 06.06.2018  is er de webinar 'Detachering en arbeidsrecht' met aandacht voor de recente ontwikkelingen en stand van zaken.