Buitenlandse werkgevers die werknemers naar België sturen om er tijdelijk en/of deeltijds te komen werken, moeten voorafgaandelijk een Limosa-melding doen (www.limosa.be), maar vanaf 1 oktober 2017 worden een aantal nieuwe gegevenscategorieën aan deze Limosa-melding toegevoegd.

Bespreking van het KB van 14 september 2017 (BS 20 september 2017).

Volledig artikel en bron: LegalNews.be

Gerelateerde opleiding

Meer weten over deze nieuwe bijkomende formaliteiten inzake detachering naar België of terbeschikkingstelling in België in het algemeen? Tijdens het seminarie 'Terbeschikkingstelling binnen de Belgische landsgrenzen' nemen we deze materie van uit de rechtspraktijk verder onder de loep.