N.a.v. een prejudiciele vraag die door ons Hof van Cassatie gesteld werd, stelt de advocaat-generaal van het Europees hof van Justitie dat "de E 101-verklaring niet bindend is voor een rechterlijke instantie van de lidstaat van ontvangst wanneer deze vaststelt dat die verklaring op frauduleuze wijze werd verkregen of ingeroepen, en dat in een dergelijk geval deze rechter de E 101-verklaring buiten toepassing kan laten."

Volledig artikel en bron: LegalNews.be

Lees ook de aanvulling op dit artikel: Detacheringsfraude : advocaat wijst op mogelijke impasse met de reacties van Staatssecretaris voor Bestrijding van sociale fraude Philippe De Backer en Mr. Steven Renette, de raadsman van het betrokken bedrijf.

zie ook:

CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL H. SAUGMANDSGAARD ØE van 9 november 2017 in Zaak C‑359/16 (Ömer Altun, Abubekir Altun,
Sedrettin Maksutogullari, Yunus Altun, Absa NV, M. Sedat BVBA, Alnur BVBA tegen Openbaar Ministerie

[verzoek van het Hof van Cassatie (België) om een prejudiciële beslissing]

„Prejudiciële verwijzing – Migrerende werknemers – Sociale zekerheid – Toepasselijke wetgeving – Verordening (EEG) nr. 1408/71 – Artikel 14, punt 1, onder a) – Gedetacheerde werknemers – Verordening (EEG) nr. 574/72 – Artikel 11, lid 1 – E 101-verklaring – Bindend karakter – Verklaring die op frauduleuze wijze werd verkregen of ingeroepen”