De Programmawet van 22 december 1989 voorziet reeds 30 jaar in de mogelijkheid voor de deeltijdse werknemer om bij de werkgever een aanvraag in te dienen tot het bekomen van een voltijdse dienstbetrekking of van een andere, al dan niet bijkomende, deeltijdse dienstbetrekking waardoor de wekelijkse arbeidsduur van de tewerkstelling wordt verhoogd. Het kwam aan de Koning toe om de termijnen, voorwaarden en andere nadere regels van de verplichtingingen die in dit kader op de werkgever rusten  te bepalen. Op 2 mei 2019 werd dit langverwachte KB uitgevaardigd (B.S. 15 mei 2019).

Volledig artikel en bron: Claeys & Engels

Gerelateerde opleidingen

Tijdens onze Zomerse wetsdagen in Leuven staat het sociaal recht centraal!