Vanaf 1 oktober 2017 worden een aantal verplichtingen in het kader van de deeltijdse arbeid vereenvoudigd en gemoderniseerd.
Dan treden immers de bepalingen van de wet werkbaar en wendbaar werk terzake in werking.
De wijzigingen hebben betrekking op de formaliteiten bij toepassing van een vast of variabel werkrooster en op het vlak van de bekendmaking en het toezicht op de afwijkingen van de deeltijdse werkroosters.

Volledig artikel en bron: LegalNews.be

zie ook: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg