Referentieregel
Cass. (1e k.) AR C.17.0422.F, 15 juni 2018 (S.D.C. / L.D.M., F.D., J.N., e.a.)

Samenvatting
De ondeelbare aard van de huurovereenkomst houdt enkel in dat, wanneer een huurovereenkomst door meerdere huurders of verhuurders wordt afgesloten, de uit die huurovereenkomst voortvloeiende ondeelbare rechten door deze huurders of verhuurders samen moeten worden uitgeoefend op straffe van ongeldigheid van de verrichte handeling.

Vindplaats

  • RW 2018-19 (samenvatting), afl. 41, 1631;
  • P&B 2018, afl. 5–6, 202

 

Gerelateerde opleidingen

Tijdens de studiedag Huur worden vier sessies gegeven door ervaren experten in het vak, met ruime mogelijkheid tot vraagstelling en aandacht voor de laatste tendensen op het gebied van Huur.