Wie het beheer van zijn vermogen wil veiligstellen voor het geval hij daartoe zelf niet meer bekwaam is (bijvoorbeeld in geval van dementie of een tijdelijke coma), kan daartoe sedert september 2014 een  zogenaamde ‘zorgvolmacht’ opstellen, waarin een vertrouwenspersoon wordt gemachtigd om tijdens de periode van onbekwaamheid een reeks bevoegdheden waar te nemen, zoals bijvoorbeeld de betaling van facturen en belastingen, de verlenging of opzegging van huurcontracten, het onderhoud of de aan- of verkoop van roerende of onroerende goederen.

Er kan zelfs een volmacht tot schenken worden opgenomen. Een zorgvolmacht vermijdt dat een rechter moet tussenkomen om een gerechtelijk bewind in te stellen.

Dankzij enkele recente wetswijzigingen is de zorgvolmacht een nog performanter instrument van vermogensplanning geworden.  

Volledig artikel en bron: Tiberghien

Gerelateerde opleidingen

Tijdens het seminarie "De zorgvolmacht anno 2020" gaan mr. Rinse Elsermans & mr. Frederic Heylen (Cazimir) dieper in op de recente wijzingingen.