Werknemersparticipatie bestaat al langer (Wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen), maar kende weinig succes in de praktijk.

De Programmawet van 25 december 2017 brengt hier verandering in en vervangt de deelname in de winst door de winstpremie.

Die zal makkelijker ingevoerd kunnen worden, maakt differentiatie tussen werknemerscategorieën mogelijk en het toepasselijke belastingtarief wordt verder verlaagd. 

Volledig artikel en bron: Eubelius