Wanneer een vennootschap aanzienlijke werken uitvoert aan het onroerend goed waarvan zij het vruchtgebruik bezit, kan zij dan hiervoor bij de blote eigenaar een vergoeding vragen?

En zo ja, hoe wordt deze berekend? In een recent arrest van het Hof van Beroep van Bergen wordt één en ander duidelijk gemaakt.

Volledig artikel en bron: Cazimir