In een recent arrest van 12 juni 2018 vernietigt de Raad van State het omstreden Vlabel standpunt nr. 15004.

"De Raad van State is terecht van oordeel dat noch de wettekst, noch de parlementaire voorbereiding, voorschrijft dat de schenking voorafgaand aan de gesplitste inschrijving maar als tegenbewijs (tegen de ‘bedekte bevoordeling’) kan worden aanvaard indien deze in België is geregistreerd. De Raad van State vernietigt dan ook het voornoemd standpunt van de Vlaamse Belastingdienst."

Volledig artikel en bron: Cazimir

Lees hier de tekst van het vernietigde Vlabel standpunt.

Gerelateerde opleidingen

Tijdens onze Estate Planningsdagen - die wij dit jaar organiseren begin juli - kan u kiezen uit 4 opleidingen die de recente evoluties in het vermogensbeheer belichten.