In deze bijdrage plaatst de auteur, Joeri Vananroye, enkele kritische kanttekeningen bij art. 55 W.Venn. dat  ook in de ontwerpteksten van het nieuwe Wetboek Vennootschapsrecht wordt 'overgenomen'.

Volgens de auteur zijn er enkele belangrijke argumenten aan te halen om de verdeling van de nalatenschap niet zo maar over te zetten op de vereffening van de maatschapssboedel.

Volledig artikel en bron: Corporate Finance Lab

Gerelateerde opleidingen

Op onze Juristendagen gaan we uitgebreid in op de recente hervormingen in het insolventie- en vennootschapsrecht.