Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV”) voert in de besloten vennootschap (hierna “BV”) voor het eerst de mogelijkheid van uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen in waarbij een aandeelhouder vrijwillig zijn aandelen kan verkopen of gedwongen kan worden deze te verkopen zonder tussenkomst van de rechtbank. Deminor geeft u in dit artikel een beknopt overzicht van dit nieuwe regime binnen de BV.

Volledig artikel en bron: Deminor

Gerelateerde opleidingen

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert M&D de studienamiddagen met het rechtspraakoverzicht rond vennootschapsrecht waarin prof. dr. Bernard Tilleman en mr. Emmanuel Leroux een praktijkgerichte analyse maken van de meest opmerkelijke vonnissen en arresten van het afgelopen jaar.