Een werkgever kan zich bij de verwerking van persoonsgegevens van zijn personeel, naast toestemming meestal ook op één of meerdere andere gronden beroepen.

Wanneer de nieuwe GDPR-bepalingen van kracht worden (mei 2018) moet deze keuze gedocumenteerd worden. De documentatie van zijn keuze zal in principe vastgelegd moeten worden in de zgn. PIA (Privacy Impact Assessment) - een assessment dat elke onderneming dient uit te voeren in aanloop van de nieuwe verordening.

De werkgever moet bovendien motiveren waarom hij meent een beroep te kunnen doen op een bepaalde rechtsgrond.

Volledig artikel en bron: Sirius.Legal

Gerelateerde opleiding

Over de impact van de GDPR op het arbeidsrecht en HR beleid, zal Mr. Marga Caproni het hebben tijdens de studiedag Data protection/GDPR die op 07.12.2017 doorgaat.