Met de stakingsvordering heeft de benadeelde van onrechtmatige marktpraktijken een relatief snelle procedure ter beschikking waarmee diverse gewraakte praktijken kunnen aangepakt worden.

Bijkomend voordeel:  de vordering kan gericht worden tegen een derde die actief meewerkt aan de contractbreuk van uw contractant, zodat ook deze praktijk kunnen beteugeld worden. 

Volledig artikel en bron: Imposto advocaten