Een samenvattende bijdrage van een artikel uit het meest recente nummer van het Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht “Het stil faillissement na de Smallsteps-zaak: uit het oog, maar niet uit het hart” waarmee de auteur tracht de leemte in de Belgische doctrine omtrent dit topic gedeeltelijk op te vullen.

Het artikel in het TBH behandelt zowel het arrest Smallsteps zelf, de Belgische en Nederlandse doctrinaire kritiek daarop als de gevolgen voor de Belgische en Nederlandse doorstart- en overdracht-praktijk uit faillissements- en reorganisatieprocedures. 

Volledig artikel en bron: Corporate Finance Lab

Gerelateerde opleidingen

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij ook dit najaar de studienamiddag 'Faillissementsrecht: overzicht van recente rechtspraak', waarin Mr. Eddy Van Camp en Mr. Ilse Mertens een grondig overzicht geven - aan de hand van een aantal specifieke thema’s - van relevante gerechtelijke uitspraken uit de periode 1 mei 2017-1 september 2018.

U kan dit seminarie volgen op 14.11.2018 in Gent of op 20.11.2018 in Kontich.