Voortaan gelden de regels inzake cashbetalingen en schenkingen in cash, niet enkel tussen handelaars, maar ook tussen vzw’s, vrije beroepers en landbouwers.

Dat wil zeggen dat in transacties tussen bovenvermelde personen een cashdrempel geldt van 3.000 € of ongeacht de prijs van de transactie, maximaal 3.000 € van de prijs zal in contanten mogen betaald worden.

Volledig artikel en bron: Peeters Law

Gerelateerde opleiding

Tijdens de webinar 'Antiwitwaswetgeving' licht mr. Alain Claes de bepalingen van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld, die op 16 oktober 2017 van kracht werd, verder toe.