Een schuldeiser mag zijn openstaande schulden nog steeds invorderen via een "gewone gerechtelijke procedure", zonder hiervoor te worden veroordeeld tot de gerechtskosten.
Het Hof van Cassatie stelt hiermee duidelijk dat de administratieve en buitengerechtelijke procedure voor de invordering van onbetwiste schulden facultatief is. De schuldeiser die kiest voor de gerechtelijke procedure maakt geen 'procesmisbruik' en kan dus ook niet - om die reden - veroordeeld worden voor de gerechtskosten.

Volledig artikel en bron: Pauwels advocaten

 

Gerelateerde opleiding

Op 06.12.2017 kan u tijdens de webinar 'Procedure invordering onbetwiste schulden' nader kennis maken met deze administratieve en buitengerechtelijke vorm om onbetaalde schulden in te vorderen.

Tijdens dit webinar zal Mr. Jan Van Camp (Laga) o.a. ook ingaan op de voor- en nadelen van het systeem.