Een bespreking van het arrest van het hof van beroep te Luik van 22 december 2016 waarbij de auteur (Frederik De Leo) tevens enkele van bevindingen over de verjaringstermijnen van de verschillende pauliaanse vorderingen samenvat.

Volledig artikel en bron: Corporate Finance Lab

Gerelateerde opleiding

De hervormingen binnen het insolventierecht komen uitgebreid aan bod tijdens onze Zomerse wetsdagen in juli en de Juristendagen in augustus!