De advocaat-generaal Spzunar diende recent zijn conclusie in de zaak Plessers in. Hij oordeelt dat het keuzerecht om werknemers al dan niet over te nemen niet verenigbaar is met de Richtlijn 2001/23/EG. 

Volledig artikel en bron: Schoups