Artikel 20 V.T.Sv. bepaalt dat de strafvordering vervalt – zodat geen veroordeling meer mogelijk is – door

  • overlijden (voor natuurlijke personen),
  • of (naar analogie) wanneer men de rechtspersoonlijkheid verliest (voor rechtspersonen).

Om misbruik te voorkomen (waarbij rechtspersonen zouden kunnen worden ontbonden of vereffend teneinde aan de strafrechtelijke aansprakelijkheid te ontsnappen), werd in enkele uitzonderingen op deze regel voorzien. 

Volledig artikel en bron:  Eubelius

Gerelateerde opleidingen

Mr. Patrick Waeterinckx geeft een update over de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen en leidinggevenden op 30 augustus 2018 tijdens onze jaarlijkse Juristendagen.