Een analyse van artikel XX.227 WER dat (uitsluitend) betrekking heeft op de collectieve vorm van ‘wrongful trading’ en dat bestuurders viseert die een kennelijk reddeloos verloren onderneming op onrechtmatige wijze hebben voortgezet. 

Deze post is gebaseerd op een masterproef verdedigd aan de manama vennootschapschapsrecht (KU Leuven, campus Brussel).

Volledig artikel en bron: Corporate Finance Lab